Dr. Joseph Goebbels

Posted: May 11, 2009 in history

Hitler’s hand:Dr. Joseph Goebbels

ดร. โจเซฟ เกิบเบิลส์(Joseph Goebbels) ผู้เปรียบดุจแขนซ้ายของฮิตเลอร์
จาก เด็กหนุ่มผู้ยากจนแต่มีความอดทนใความมุมานะอย่างสูง อันเป็นลักษณะในตัวของเขาประกอบกับความที่เป็นคนซื่อสัตย์และมีอัจฉริยภาพ ทางด้านความคิดเป็นเลิศ และที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มิใช่ใครที่ไหน เขาคือ ดร.โจเซฟ เกิบเบิลส์ นั่นเอง ถ้าเปรียบแล้วเขาก็เป็นดุจดังแขนของผู้นำแห่งอาณาจักรไรซ์
29 ตุลาคม พ.ศ.2421 (ค.ศ. 1878) คือวันที่เขาถือกำเนิด ณ เมืองไรท์ ประเทศเยอรมนี จากครอบครัวชาวนาในชนบท ซึ่งสภาพทางครอบครัวก็อยู่ในฐานะยากจน แต่จากความที่ตนเองนั้นเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นทุนอยู่แล้วและ ก็รักความก้าวหน้าในชีวิต ทำให้เขาซึ่งขณะเรียนอยู่นั้นสามารถสอบชิงทุนของรัฐบาลได้ และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อได้มีโอกาสศึกษาต่อแล้ว

เกิบเบิลส์ทุ่มเทในหน้าที่การเรียนอย่างหนักจนต่อมาอีกไม่กี่ปีเขา ก็สามารถสำเร็จการศึกษาขั้นสุงสุดในระดับปริญญาเอก ในสาขาประวัติศาสตร์วรรณคดีจากมหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กอย่างน่าภาคภูมิใจด้วย ความมุมานะของตนเองในที่สุด
เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยมาแล้วก็หันมาประกอบ อาชีพในด้านสาขาที่ตนสำเร็จเช่นเป็นนักเขียน นักประพันธ์ และนักข่าวมาระยะหนึ่งแต่ต่อมาไม่นานช่วงนันเองเหตุการณ์บ้านมืองของประเทศ เยอรมนีในขณะนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองอยู่ และก็มีพรรคการเมืองและก็มรพรรคการเมืองอยู่พรรคหนึ่งซึ่งชื่อว่า พรรเยอรมันนาซี (naze) หรือ “พรรคเยอรมันเนชั่นโซเซียลลิสต์” เพิ่งจะถูกก่อตั้งขึ้นมาใหม่ ทำให้เป็นช่วงที่พรรคกำลังทำการขยายมวลชนและประชาสัมพันธ์ให้พรรคนั้นเป็น ที่รู้จักต่อสาธารณชนชาว

เกอเบิ้ลกับการกล่าวสุนทรพจน์

เยอรมัน และก็เป็นช่วงที่พรรคทำการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคอีกด้วยจากการติดตามความ เคลื่อนไหวและนโยบายของพรรคอยู่ตลอดเวลานั้น ทำให้เกิบเบิลส์ให้ความสนใจต่อพรรคเยอรมันนาซีเป็นอย่างมาก และอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ ดร.เกิบเบิลส์ตัดสินใจกระโจนเข้าสู่การเป็นสมาชิกพรรคเยอรมันนาซีก็คือ การที่เขาได้มีโอกาสเข้าฟังการกล่าวปราศรัยของฮิตเลอร์ ปรากฏว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ ฮิตเลอร์ทำให้เกิบเบิลส์เกิดความศรัทธายิ่งนัก จนทำให้เขาตกลงใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคเยอรมันนาซีในทันทีโดยไม่ลังเล
เมื่อ ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคแล้วเขาได้รับความไว้วางใจจากฮิตเลอร์ให้เข้ามาทำใน ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ภายในพรรค ด้วยความสามารถอันอัจฉริยะด้วยแล้วเขาได้สร้างผลงานด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่นหลายชิ้นให้แก่พรรคจนสามารถประกาศเผยแพร่พรรคและนโยบายของพรรคจน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนนำไปสู่ชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้ง ครั้งต่อมา
เกิบเบิ้ลและครอบครัว ซึ่งเขาฆ่าตัวตายพร้อมกัีบครอบครัวของเขาไปพร้อมๆกับฮิตเลอร์

เมื่อ พรรคเยอรมันนาซีได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งจนได้เป็นรัฐบาลแล้ว จึงได้มีดำริจากฮิตเลอร์ว่า ควรจะมีการก่อตั้งหน่วยงานด้านการสื่อสารขึ้นให้มีความถาวรและเป็นเอกภาพจึง ได้ก่อตั้ง “กระทรวงโฆษณาแถลงข่าวและโฆษณาชวนเชื่อ” ผู้ที่ควรจะมาดำรงตำแหน่งอันทรงอิทธิพลแห่งนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่ต้องมีความ สามารถอย่างยิ่ง ด้วยผลงานอันโดดเด่น ที่ผ่านมาได้ประจักษ์ผลมาอย่างเด่นชัดแล้ว ทำให้ฮิตเลอร์ได้มอบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวน เชื่อนี้ให้แก่เกิบเบิลส์เป็นผู้ควบคุม
ด้วยการที่เป็นผู้มีประสบการณ์ใน ด้านนี้มานานแล้ว เกิบเบิลส์ได้ผลิตสื่อและผลงานของเขาเป็นที่โดดเด่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของ พรรคและปฏิบัติภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อพรรคและนายของเขามา ตลอดช่วงของสงครามอย่างไม่เคยเปลี่ยน ทำให้เขาได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากนายของเขาคือฮิตเลอร์เป็นอย่างมากที่ สุดในบรรดาคณะพรรคนาซี จึงไม่แปลกเลยที่หากว่าฮิตเลอร์ไป ณ ที่ใด มักจะปรากฏร่างของเกิบเบิลส์เคียงข้างเขาไปทุกหนทุกแห่งจนกระทั่งทั้งสองจบ ชีวิตลงในที่สุด
แม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายของชวิตก็ตาม ในช่วงที่สงครามโลกจะยุติลงด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมัน ในขณะที่บรรดา คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่หรือบุคคลใหญ่ ๆ ของพรรคก็ต่างละทิ้งฮิตเลอร์ หนีเอาตัวรอดกันทั้งนั้น แต่ปรากฏว่าเกิบเบิลส์แม้มีโอกาสเช่นกันแต่เขาก็ไม่คิดจะทอดทิ้งนายของเขา เลย เพราะเขาพร้อมที่จะเป็นหรือตายอยู่กับนายของเขาได้ตลอดเวลา
จนในที่ สุดฮิตเลอร์ตัดสินใจยิงตนเองกับภรรยาจนเสียชีวิต เกิบเบิลส์เองก็ตัดสินใจทำตามแบบนายของตนโดยการ กรอกยาพิษให้ลูกของตนจนตายทั้งหมด 6 คน แล้วจัดการตนเองกับภรรยาด้วยการยิงตัวตายตามกันหมดทั้งครอบครัว ตามนายฮิตเลอร์ของเขาไปตลอดกาลชั่วนิรันดร์ เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) อย่างน่าเศร้าสลด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s